Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Politica de utilizare a cookie-urilor | Protectia datelor cu caracter personal

Arhiva

MAN-PAUNEL-declaratie-avere-iunie-2016.pdf

TODORAN-PETRU-declaratie-avere-iunie-2016.pdf

BLOJ-COSMIN-declaratie-avere-iulie-2016.pdf

FRANDES-FLOREA-declaratie-avere-iunie-2016.pdf

DAN-VASILE-DUMITRU-declaratie-avere-iunie-2016.pdf

PETRA-FLORIN-IOAN-declaratie-avere-iunie-2016.pdf

MATEI-EUGEN-declaratie-avere-iunie-2016.pdf

DAN-VASILE-declaratie-avere-iunie-2016.pdf

GLIGA-MARIUS-CRISTIAN-declaratie-avere-iulie-2016.pdf

TODORAN-MIRCEA-ALIN-CRISTIAN-declaratie-avere-iunie-2016.pdf

FARCAS-DORIN-IOAN-declaratie-avere-iunie-2016.pdf

GLIGA-MARIUS-CRISTIAN-declaratie-interese-iunie 2016.pdf

DAN-IOAN-declaratie-avere-iunie-2016.pdf

GLIGA-VASILE-DUMITRU-1.pdf

TODORAN-ALINA-ELENA-1.pdf

CIORANEANU-STEFAN-1.pdf

GLIGA-VASILE-DUMITRU.pdf

PETRA-ZAMFIR-1.pdf

CHIRTES-EMILIA.pdf

MATEI-FLORIN-1.pdf

DAN-NICOLAIE.pdf

PETRA-NICUŞOR-FLORIN-cu-BERECZKI-ANNA-MARIA.pdf

GLIGA-OLIMPIU.pdf

GLIGA-OLIMPIU-1.pdf

TODORAN-MIRCEA-ALIN-CRISTIAN-1.pdf

GLIGA-MARIUS-CRISTIAN-1.pdf

CHIRTES-EMILIA-1.pdf

CIORANEANU-STEFAN.pdf

TODORAN-MIRCEA-ALIN-CRISTIAN-2.pdf

TODORAN-ALINA-ELENA.pdf

DAN-VASILE-DUMITRU-2.pdf

GLIGA-PETRUT.pdf

BLOJ-COSMIN-2.pdf

DAN-NICULAIE.pdf

TODORAN-IONEL-DUMITRU-1.pdf

DAN-IOAN-1.pdf

BLOJ-COSMIN-1.pdf

DAN-IOAN-2.pdf

PETRA-ZAMFIR.pdf

DAN-VASILE-DUMITRU-1.pdf

MATEI-FLORIN.pdf

SCAN0101.pdf

TODORAN-IONEL-DUMITRU.pdf

SCAN0100.pdf

BLOJ-COSMIN.pdf

MAN-PĂUNEL.pdf

POP-ELENA-MARIA.pdf

BLAGA-GRIGORE-IOAN.pdf

TODORAN-MIRCEA-ALIN-CRISTIAN.pdf

FRANDEŞ-FLOREA.pdf

MURAR-IOAN-ZAHARIE.pdf

FARCAŞ-DORIN-IOAN.pdf

DAN-IOAN.pdf

GLIGA-ZAHARIE.pdf

GLIGA-DELIA-MARIA.pdf

FARCAŞ-SEBASTIAN-IRIMIE.pdf

DAN-VASILE-DUMITRU.pdf

GLIGA-PETRUŢ.pdf

NEAG-ANCUŢA-NICULINA.pdf

GLIGA-NICOLETA-MARIA.pdf

GLIGA-MIRCEA-GLIGORIȚĂ-cu-MUNTEANU-OANA.pdf

TODORAN-PETRU.pdf

DAN-VASILE.pdf

TODORAN-CODRUŢA-ALEXANDRINA.pdf

PETRA-FLORIN-IOAN.pdf

GLIGA-MARIUS-CRISTIAN.pdf

MOLDOVAN-ALINA-FLORINA.pdf

MATEI-EUGEN.pdf

HCL Nr. 58 Din 30 Sept 2014 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Primăriei comunei Ibăneşti.doc

HCL NR. 59 Din 30 Sept 2014 privind desemnarea membrilor în comisia de concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic.doc

HCL NR. 67 Din 27 Oct 2014 privind acordarea indemnizatiei de însoţitor domnului Dan Vasile.docx.docx

HCL NR. 65 Din 27 Oct 2014 privind aprobarea Statutului şI a Actului Constitutiv al Asociaţiei GAL Mureş Harghita.docx

HCL NR. 73 Din 19 Noi 2014 privind acordarea unui ajutor numitului Suceava Petru-Virgil.doc

HCL NR. 64 din 27 Oct 2014 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III 2014.doc

HCL NR. 45 Din 31 Iul 2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul propriu al primăriei Ibăneşti.doc

HCL NR. 55 din 30 Sept 2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.doc

HCL NR. 42 Din 31 Iul 2014 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2013.doc

HCL NR. 53 Din 22 Sept 2014 privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la AQUA INVEST MUREŞ.doc

HCL NR. 48 Din 08 Sept 2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.doc

HCL NR. 63 Din 27 octombrie 2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.doc

HCL NR. 71 Din 19 Noi 2014 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului integrat Modernizarea infrastructurii de baza in comuna Ibanesti.doc

HCL NR. 56 Din 30 Sept 2014 privind aprobarea acordării indemnizaţiei de însoţitor doamnei Gliga Voichița.doc

HCL NR. 70 Din 19 Noi 2014 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare bancara .doc

HCL NR. 60 Din 7 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor legate de proiectul Reabilitarea Şcolii Gimnaziale Ibăneşti .doc

HCL NR. 43 Din 31 Iul 2014 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul II 2014.doc

HCL NR. 54 Din 22 Sept 2014 privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a ADI AQUA INVEST MUREŞ .doc

HCL NR. 68 Din 19 Noi 2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.doc

HCL NR. 69 Din 19 Noi 2014 privind modificarea componenţei membrilor în comisia de concurs .doc

HCL NR. 41 Din 31 iulie 2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.doc

HCL NR. 66 Din data de 27 Oct 2014 privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor domnului PETRA FLORE.docx

HCL NR. 52 Din 22 septembrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului Reabilitare străzi în comuna Ibăneşti.doc

HCL NR. 44 Din 31 Iulie 2014 de împuternicirea Primarului comunei Ibăneşti de a încheia protocoale de colaborare privind utilizarea Taberei Lăpuşna.doc

HCL NR. 62 Din 27 Oct 2014 privind clasificarea unor străzi în categoria drumurilor comunale.docx

HCL NR. 50 Din 8 Sept 2014 privind valorificarea unor partizi de masă lemnoasă.doc

HCL NR. 49 Din 8 Sept 2014 privind valorificarea unor partizi de masă lemnoasă.doc

HCL NR. 61 Din 7 Oct 2014 privind radierea dreptului de servitute din CF nr 50053 a dreptului de radiere din CF nr 50322.doc

HCL NR. 57 Din 30 Sept 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.doc

HCL NR. 40 Din 31 Iulie 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.doc

HCL NR. 51 Din 8 Sept 2014 privind dezmembrarea unei suprafeţe de teren aferent Dispensarului Uman Ibăneşti.doc

HCL NR. 72 Din 19 Noi 2014 privind acordarea unui teren din domeniul privat al comunei pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.doc

HCL NR. 5 Din 9 Febr 2015 privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Ibăneşti din anul 2014 pentru anul 2015.doc

HCL NR. 10 Din 9 Febr 2015 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern.doc

HCL NR. 14 Din 27 Febr 2015 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii persoane fizice vor presta activităţi în folosul comunităţii.doc

HCL NR. 89 Din 24 Noi 2015 privind însuşirea procesului verbal de negociere nr 11004 din 20 noi 2015 al Contractului colectiv de muncă.doc

HCL NR. 2 Din 9 Febr 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Ibăneşti pe trimestrul IV 2014.doc

HCL NR. 41 Din 8 Iunie 2015 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune încheiat cu domnul Gliga Dumitru Vasile concesionar al păşunii Dosul Tisieului.doc

HCL NR. 22 Din 17 Mar 2015 privind aprobarea angajării de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav.doc

HCL NR. 13 Din 9 Febr 2015 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ibăneşti.doc

HCL NR. 6 Din 9 Febr 2015 privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală modificarea Statutului AQUA INVEST MUREŞ.doc

HCL NR. 21 Din 17 Mar 2015 privind încetarea contractului de concesiune nr 1394 din 28 mar 2006 Lazurca Danila.doc

HCL NR. 39 Din 27 Mai 2015 Privind acoperirea temporară a golurilor de casa din excedentul anilor anteriori anului 2014.doc

HCL NR. 42 Din 8 Iunie 2015 privind închirierea pajiştilor comunei Ibăneşti.doc

HCL NR. 87 Din 24 Noi 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.doc

HCL NR. 8 Din 09 Febr 2015 privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală AQUA INVEST MUREŞ aprobarea modelelor Contractelor de furnizare prestare a serviciului.doc

HCL NR. 9 Din 9 Febr 2015 Privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2015 întocmit conform art. 6 alin 7 din Legea 416 din 2001 .doc

HCL NR. 3 Din 9 Febr 2015 privind majorarea unor mijloace fixe.doc

HCL NR. 15 Din 27 Febr 2015 privind încetarea contractului de concesiune nr.19 din 06.01.1996 cu Moldavia Trans SRL.doc

HCL NR. 20 Din 17 Mar 2015 privind stabilirea unor terenuri cu destinaţia de organizare de şantier pe perioada executarii lucrărilor din cadrul Proiectului Modernizare a infrastructurii de bază în comuna Ibanesti.doc

HCL NR. 37 Din 27 Mai 2015 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei comunei Ibăneşti pe anul 2014.doc

HCL NR. 16 Din 27 Febr 2015 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 50 ari situat în intravilanul comunei Ibăneşti sat Brădeţelu.doc

HCL NR. 18 Din 17 Mar 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.doc

HCL NR. 88 Din 24 Noi 2015 bis privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantare bancara .doc

HCL NR. 17 Din 27 Febr 2015 privind aprobarea angajării de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav.doc

HCL NR. 35 Din 27 Mai 2015 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune cu Asociaţia crescătorilor de animale Pintilica .doc

HCL NR. 7 Din 9 Febr 2015 privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală AQUA INVEST MUREŞ aprobarea Master Planului .doc

HCL NR. 38 Din 27 Mai 2015 privind aprobarea proiectutui Actului Adițional de modificare al art 36 din Contractul de Delegare precum și Politica Tarifară anexă la Contractul de Delegare.doc

HCL NR. 19 Din 17 Mar 2015 privind acordul Consiliului local Ibăneşti pentru începerea lucrărilor de Modernizare a infrastructurii de bază în comuna Ibăneşti.doc

HCL NR. 11 Din 9 Febr 2015 privind aprobarea încheierii unui contract de consultanţă juridică.doc

HCL NR. 1 Din 9 Febr 2015 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 .doc

HCL NR. 4 Din 9 Febr 2015 privind casarea si predarea unor mijloace fixe către Şcoala Gimnazială Ibăneşti.doc

HCL NR. 40 Din 8 Iunie 2015 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune incheiat cu domnul Moga Vasile concesionar al pasunii Lunci.doc

HCL NR. 12 Din 27 Febr 2015 de aprobare a Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Ibăneşti pentru anul şcolar 2015 2016.doc

Hotarare-buget-2015-nr.18.doc

Hotarare-buget-2015.doc

Hotarare-buget-2015-1.doc

Hotarare-buget-2015-36.doc

HCL NR. 2 Din 7 Ian 2016 privind utilizarea excedentului bugetar.pdf

HCL NR. 47 Din 24 Apr 2016 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie cu nr. 488 din data de 08.12.2014.pdf

HCL NR. 4 Din 29 ian 2016 privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Ibăneşti pe trimestrul IV al anului 2015.pdf

HCL NR. 54 Din 29 Apr 2016 privind aprobarea rezilierii contractului cadrude închiriere pentru pajiștile din domeniul privat al comunei Ibănești încheiat cu Ovidius Brădețelu.pdf

HCL NR. 5 Din 29 ian 2016 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.324526.07.2006 încheiat cu I.I. Damian Zaharie.pdf

HCL NR. 36 Din 28 Martie 2016 Din 28 martie 2016 privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru implementare program.pdf

HCL NR. 51 Din 26 Apr 2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții Reabilitare Școală Gimnazială Ibănești.pdf

HCL NR. 13 Din 29 ian 2016 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local.pdf

HCL NR. 29 Din 22 Martie 2016 privind aprobarea încredinţării contractului de pază .pdf

HCL NR. 58 Din 30 Mai 2016 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei comunei Ibăneşti pe anul 2015.pdf

HCL NR. 22 Din 29 Febr 2016 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru păşunile aflate pe teritoriul Comunei Ibăneşti.pdf

HCL NR. 35 Din 22 Apr 2016 privind stabilirea preţului pentru licitaţia de prestări servicii exploatare a unor partizi de masă lemnoasă.pdf

HCL NR. 16 Din 29 Febr 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.pdf

HCL NR. 45 Din 19 Apr 2016 x Anexa 1 la HCL NR.45 Din 19 Apr 2016 2016 Organigarma Serviciului Public Alimentare Cu Apa.pdf

HCL NR. 46 Din 26 Apr 2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Murar Ioan-Zaharie.pdf

HCL NR. 18 Din 29 Febr 2016 privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional.pdf

HCL NR. 37 Din 28 Martie 2016 privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor domnului COMAN MIHAI.pdf

HCL NR. 49 Din 26 Apr 2016 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Ibăneşti nr.422013 privind aprobarea organigramei primăriei si a statutului de funcții.pdf

HCL NR. 61 Din 30 Mai 2016 privind Avizarea Planului Urbanistic Zonal introducere în intravilan şi Stabilire zonă funcţională pentru producţie şi funcţiuni complementare compatibile.pdf

HCL NR. 19 Din 29 Febr 2016 de aprobare a Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Ibăneşti pentru anul şcolar 2016 2017.pdf

HCL NR. 55 Din 29 Apr 2016 privind aprobarea închirierii pășunilor aflate în domeniul privat al comunei Ibăneşti.pdf

HCL NR. 8 Din 29 ian 2016 privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar.pdf

HCL NR. 11 Din 29 Ian 2016 privind aprobarea încredinţării contractului de salubrizare.pdf

HCL NR. 32 Din 22 Martie 2016 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate.pdf

HCL NR. 44 Din 18 aprilie 2016 privind acordul de principiu pentru PUZ pentru introducerea în intravilan şi stabilirea ca zonă funcţională a terenului CF 51550 şi CF nr.51548.pdf

HCL NR. 50 Din 26 Apr 2016 privind acordarea indemnizatie pentru persoane cu handicap grav pentru Farcas Ioan.pdf

HCL NR. 24 Din 29 Febr 2016 privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru anul 2016.pdf

HCL NR. 48 Din 26 Apr 2016 privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Ibăneşti pe trimestrul I 2016.pdf

HCL NR. 39 Din 28 Martie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie-iunie 2016.pdf

HCL NR. 20 Din 29 Febr 2016 cu privire la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 8405.11.2015 privind stabilirea impozitelor.pdf

HCL NR. 1 Din 7 Ian 2016 privind acoperirea deficitului bugetar.pdf

HCL NR. 14 Din 29 ian 2016 de aprobare a regulamentului de eliberare a acordului de funcţionare pentru agenţii economici.pdf

HCL NR. 42 Din 18 Apr 2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș.pdf

HCL NR. 9 Din 29 ian 2016 privind majorarea unor mijloace fixe.pdf

HCL NR. 60 Din 30 Mai 2016 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Ibăneşti.pdf

HCL NR. 3 Din 29 ian 2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016.pdf

HCL NR. 10 Din 29 ian 2016 cu privire la modificarea şi completarea H.C.L. nr.8405.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale.pdf

HCL NR. 52 Din 26 Apr 2016 pentru aprobarea cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții Reabilitare Școală Gimnazială Ibănești.pdf

HCL NR. 31 Din 22 martie 2016 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar domnului Ioan I. Costea pentru tipărirea unei cărţi.pdf

HCL NR. 40 Din 11 Apr 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 şi aprobarea bugetului de interne pe anul 2016 .pdf

HCL NR. 34 Din 22 Martie 2016 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Ibanesti nr 1729.02.2016 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile.pdf

HCL NR. 28 Din 22 Martie 2016privind aprobarea propunerii de schimbare de destinaţie a unui imobil din grădiniţă în sală de manifestări.pdf

HCL NR. 25 Din 29 Febr 2016 de modificare a H.C.L. nr.9928.12.2015.pdf

HCL NR. 6 Din 29 ian 2016 privind aprobarea vânzării cu drept de preemţiune a unui teren proprietate privată a comunei Ibăneşti.pdf

HCL NR. 26 Din 29 Febr 2016 privind aprobarea încheierii unui contract pentru efectuarea unui studiu sociologic.pdf

HCL NR. 38 Din 28 Martie 2016 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar doamnei Dan Floarea.pdf

HCL NR. 59 Din 30 Mai 2016 x Anexa privind aprobarea modificării statului de funcţii x Anexa Stat De Functii.xls

HCL NR. 45 Din 19 Apr 2016 x Anexa nr. 2 la HCL NR. 45 Din 19 Apr 2016 Stat De Functii-Serviciu Apă.pdf

HCL NR. 33 Din 22 Martie 2016privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I AQUA INVEST MUREŞ aprobarea Master Planului revizuit.pdf

HCL NR. 23 Din 29 febr 2016 privind modificarea Anexei la HCL nr.352001 privind însuşirea inventarului domeniului public .pdf

HCL NR. 57 Din 30 Mai 2016 stimulentele educaţionale.pdf

HCL NR. 27 Din 22 Martie 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.pdf

MACHETA PLAN DE ACTIUNI 2016.pdf

HCL NR. 59 Din 30 Mai 2016 privind aprobarea modificării statului de funcţii anexă la Hotărârea Consiliului Local Ibăneşti nr 422013.pdf

HCL NR. 21 Din 29 Febr 2016 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în cursul anului 2016.pdf

HCL NR. 15 Din 29 Ian 2016 privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor doamnei DAN ELENA.pdf

HCL NR. 30 Din 22 martie 2016 privind aprobarea încredinţării contractului privind neutralizarea subproduselor de origine animală.pdf

HCL NR. 12 Din 29 Ian 2016 privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare.pdf

HCL NR. 41 Din 11 Apr 2016 privind împuternicirea consilierului juridic pentru a reprezenta în instanţă Consiliu lLocal al comunei Ibăneşti.pdf

HCL NR. 53 Din 26 Apr 2016 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ibăneşti.pdf

HCL NR. 56 Din 30 Mai 2016 de ratificare a Dispoziţiei nr 226 din 17 mai 2016 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local şi a creditelor interne pe anul 2016.pdf

HCL NR. 43 Din 18 Apr 2016 privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitei CIURBA MĂDĂLINA-ELENA.pdf

HCL NR. 7 Din 29 ian 2016 privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ.pdf

HCL NR. 17 Din 29 Febr 2016 privind privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne.pdf

HCL NR. 45 Din 18 Apr 2016 privind aprobarea înființării Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare la nivelul Comunei Ibănești.pdf

HCL NR. 42 Din 29 Sept 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie - decembrie 2016.pdf

HCL NR. 19 Din 28 Iulie 2016 privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitei SUCEAVA EUGENIA EMILIA.pdf

HCL NR. 50 Din 31 Oct 2016 privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru partizile nr 6092 6175 6184.pdf

HCL NR. 44 Din 31 Oct 2016 privind aprobarea modificării statului de funcţii anexă la Hotărârea Consiliului Local Ibăneşti nr 42 din 2013.pdf

HCL NR. 33 Din 15 Sept 2016 privind darea în administrare şi exploatare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.pdf

HCL NR. 22 Din 28 Iulie 2016 privind stabilirea destinaţiei şi a preţurilor de vânzare şi de prestări servicii de exploatare a unor partizi de masă lemnoasă.pdf

HCL NR. 2 Din 27 Iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor consilierilor aleşi la alegerile locale din 5 iunie 2016 COMPLETATĂ.pdf

HCL NR. 20 Din 20 Iulie 2016 privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare domnului Tinca Gabriel Florin.pdf

HCL NR. 18 Din 28 Iulie 2016 privind nominalizarea reprezentantului Comunei Ibăneşti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.pdf

HCL NR. 36 Din 15 Sept 2016 privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra unor străzi din domeniul public al comunei Ibăneşti.pdf

HCL NR. 11 Din 5 Iulie 2016 privind indicatorii tehnico economici ai proiectului Reabilitare și modernizare cămin cultural în Ibănești Pădure.pdf

HCL NR. 1 Din 27 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare.pdf

HCL nr. 44 din 31 Oct 2016 x Anexa nr 1 la Stat de functii.pdf

HCL NR. 17 Din 28 Iulie 2016 privind acordare teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.pdf

HCL NR. 13 Din 28 Iulie 2016 privind rectificarea bugetului local şi de credite interne şi aprobarea bugetului de venituri proprii pe anul 2016.pdf

HCL NR. 10 din 5 iulie 2016 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul Reabilitare şi modernizare cămin cultural.pdf

HCL NR. 31 Din 15 Sept 2016 x Anexa nr 5 Caiet de sarcini propriu al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.pdf

HCL NR. 23 Din 28 Iulie 2016 privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr 35 2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Comunei IBĂNEŞTI.pdf

HCL NR. 39 Din 15 Sept 2016 de completare a HCL nr.30 din 31.08.2016 .pdf

HCL NR. 23 Din 31 Aug 2016 x Anexa la HCL NR. 23 Din 28 Iulie 2016 Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Ibănești.pdf

HCL NR. 28 Din 31 Aug 2016 privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitului MATEI PETRIŞOR COSMIN.pdf

HCL NR. 14 Din 28 Iulie 2016 privind aprobarea execuţiei bugetului local şi al bugetului creditelor interne al Comunei Ibăneşti pe trimestrul II 2016.pdf

HCL NR. 46 Din 31 Oct 2016 privind aprobarea propunerii de schimbare de destinaţie a unei săli din incinta clădirii.pdf

HCL NR. 47 Din 31 Oct 2016 privind rectificarea bugetului local bugetului de credite interne şi bugetului de.pdf

HCL NR. 9 Din 5 iulie 2016 privind indicatorii tehnico economici a proiectului Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești.pdf

HCL NR. 48 Din 31 Oct 2016 privind aprobarea execuţiei bugetului local al bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri.pdf

HCL NR. 21 Din 28 Iulie 2016 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă doamnei Gliga Voichiţa.pdf

HCL NR. 16 Din 28 Iulie 2016 privin aprobare PUZ Moldovan Elena.pdf

HCL NR. 35 Din 5 Sept 2016 privind cantitatea de apa uzata evacuata.pdf

HCL NR. 3 Din 27 iunie 2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Ibăneşti COMPLETATA.pdf

HCL NR. 29 Din 31 Aug 2016 x Anexa 2 la HCL 29 Din 31 Aug 2016.pdf

HCL NR. 45 Din 31 Oct 2016 privind angajarea în funcția de asistent personal a numitei Matei Carmen Daniela.pdf

HCL NR. 41 Din 29 Sept 2016 privind desemnarea unui reprezentant al comunei Ibăneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de.pdf

HCL NR. 49 Din 31 Oct 2016 privind înfiinţarea unei comisii speciale de analiză şi verificare contribuţiilor cetaţenilor pentru introducerea apei în comuna Ibăneşti.pdf

HCL NR. 15 Din 28 Iulie 2016 de ratificare a Dispoziţiei nr 245 din 7 iunie 2016 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local şi a creditelor interne pe anul 2016.pdf

HCL NR. 40 Din 22 Sept 2016 privind rectificarea bugetului local bugetului de credite interne şi bugetului de venituri proprii pe anul 2016 al Comunei Ibăneşti.pdf

HCL NR. 26 Din 31 Aug 2016 privind solicitarea finanţării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică conform prevederilor OUG nr. 35 2016.pdf

HCL NR. 7 din 5 Iulie 2016 privind modificarea Anexei la HCL nr 352001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Comunei IBĂNEŞTI cu modificările şi completările ulterioare.pdf

HCL NR. 37 Din 15 Sept 2016 privind rectificarea bugetului local de credite interne şi bugetului de.pdf

HCL NR. 34 Din 15 Sept 2016 privind aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă din.pdf

HCL NR. 31 Din 15 Sept 2016 privind înfiinţarea aprobarea modalităţii de gestiune şi aprobarea regulamentului şi caietului de sarcini proprii serviciului de utilităţi publice.pdf

HCL NR. 6 Din 27 iunie 2016 privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate.pdf

HCL NR. 8 din 5 iulie 2016 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul Reabilitare și modernizare cămin cultural localitatea Ibănești.pdf

HCL NR. 38 Din 15 Sept 2016 privind completarea HCL nr.24 din 28.07.2016 de aprobare a instituirii unei taxe speciale de prestări servicii pentru realizarea brașamentelor de racordare.pdf

HCL NR. 43 Din 31 Oct 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice.pdf

HCL NR. 30 Din 31 Aug 2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Ibăneşti în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Ibăneşti.pdf

HCL NR. 5 Din 27 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului.pdf

HCL NR. 12 Din 28 Iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Ibăneşti.pdf

HCL NR. 25 Din 28 Iulie 2016 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei Moştenitorii Hodacului.pdf

HCL NR. 29 Din 31 Aug 2016 x Anexa Stat De Funcții.pdf

HCL NR. 4 Din 27 iunie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă COMPLETATĂ.pdf

HCL NR. 32 Din 15 Sept 2016 pentru modificarea şi completarea hotărârii nr. 4518 aprilie 2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de alimentare cu apă.pdf

HCL NR. 24 Din 28 Iulie 2016 privind aprobarea instituirii unei taxe speciale de prestări servicii pentru realizarea branșamentelor de racordare la rețeaua de alimentare cu apă.pdf

HCL NR. 27 Din 31 Aug 2016privind desemnarea unui reprezentant al comunei Ibăneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ.pdf